Velkommen

Vest Ventilasjon as er et entreprenør firma som har hovedoppgaver som prosjektering og montering av ventilasjonsanlegg. Firma ble registrert i 2001. I tillegg utfører vi en rekke jobber innen områdene kjøling, varme, filter, enøk tiltak, samt service.


kjolingForsideW.jpg ventilsjonsForsideW.jpg

ServiceW.jpg referanser_forsideW.jpg


GodkjentForAnsvarsrettWeb.jpg


Vest Ventilasjon AS
Eikjevegen 30
5534 Haugesund

Mob 90153322
Epost: magne@vestventilasjon.no